romanian english

LUCIA IRINESCU, Un sindrom nou: alienarea parentală

Rezumat: Autoritatea părintească reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor referitoare la persoana și bunurile copilului și se exercită în mod egal de către ambii părinți în interesul superior al copilului. Această se realizează în mod natural, prin traiul în comun.Divorțul părinților nu trebuie să afecteze nici teoretic, dar nici faptic, relațiile părinți-copii. Cu toate acestea, conflictele dintre părinți, ca urmare a divorțului, au ca victime principale copii, care cel mai adesea sunt prinși într-un război al orgoliilor, care, în final, conduce la o întrăinare a copilului față de unul dintre părinții săi. Prezenta lucrare își propune să analizeze unul dintre principalele efecte negative ale divorțului, respectiv privarea copilului de prezența și afecțiunea unuia dintre părinți.

Cuvinte cheie: autoritate părintească, interesul superior al copilului, minor, alienare parentală


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0910 sec.
292087348