romanian english

VIOREL BĂNULESCU, Proiectul de fuziune în cazul societăților comerciale. ...

Rezumat: Fuziunea reprezintă un proces complex ale cărui efecte pot prejudicia creditorii societăților comerciale implicate, precum și pe terți. Legea societăților prevede publicarea proiectului de fuziune pentru o mai bunacunoaștere a operațiunilor preconizate de fuziune și în același timp a condițiilorde realizare a acesteia. Actul constitutiv modificat se înregistrează la Registrul Comerțului în a cărui circumscripție își aresediulsocietatea absorbantă. Apoi, actul, vizat de judecătorul delegat dela Registrul Comerțului se publică în Monitorul Oficial-pe suport hârtie, sau electronic, prin publicarea pe site-ul societății sau pe alte site-uri(de ex. al unei asociații profesionale). Prezentul articol va analiza comparativ cele două modalități de realizare a publicității proiectului de fuziune, cu scopul de a reliefa avantajele și dezavantajele fiecăreia.

Cuvinte-cheie: fuziune, act constitutiv modificat, proiect de fuziune, publicare online/electronică/digitală


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0850 sec.
292087348