romanian english

CARMEN TAMARA UNGUREANU, Implicațiile Internetului în viața juridică

Rezumat: Prin lucrarea Implicațiile Internetului în viața juridică se urmărește o prezentare generală a domeniilor juridice în care Internetul este prezent, insistându-se asupra contractelor încheiate online, protecției datelor cu caracter personal, soluționării litigiilor online și a acelora la care dă naștere cea mai utilizată rețea de socializare, Facebook.

Cuvinte-cheie: Internet, contracte online, protecția datelor cu caracter personal, Facebook


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0810 sec.
292087348