romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Aplicarea principiului libertăţii de exprimare pe internet ...

Rezumat: Folosirea internetului pe scară largă a determinat crearea unui spaţiu virtual (cyberspace) caracterizat în primul rând prin diversitatea mesajelor, discursurilor, interacțiunii extrem de rapide dintre utilizatori aflaţi în zone diferite ale lumii, schimbând definitiv modul tradiţional de interacţiune şi de încheiere a raporturilor juridice în anumite domenii. Dezvoltarea rapidă a comunicării prin intermediul internetului şi interferenţa cu multiple domenii, atât ale dreptului privat, cât şi public, nu a fost însoţită şi de o reglementare unitară a folosirii internetului şi a consecinţelor juridice în cazul depăşirii prerogativelor recunoscute juridic. Prezenta lucrare are ca scop analiza libertăţii de exprimare pe internet, a caracterului absolut sau limitat al acesteia, din perspectiva dreptului internaţional, în principal. Demersul analitic are ca punct de plecare consacrarea libertăţii de exprimare în instrumentele juridice internaţionale (atât cele cu aplicare universală, cât şi cele aplicabile la nivel regional) şi urmăreşte să clarifice dacă şi în ce măsură în domeniul de aplicare al acestora poate fi inclusă şi exprimarea pe internet.

Cuvinte-cheie: libertatea internetului, dreptul de a primi și căuta informații, intercondiționare, restricții admisibile.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0866 sec.
292087348