romanian english

ANDREEA ȘERBAN, Reglementarea dreptului de a fi uitat

Rezumat: Reiterarea și dezvoltarea dreptului la ștergerea datelor, cunoscut ca dreptul de a fi uitat în Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, nu este doar rezultatul unor controverse jurisprudențiale și doctrinare, ci și a traseului legiuitorului european în vederea stabilirii unui echilibru între interesul legitim al utilizatorilor de Internet, operatorilor de date și respectarea drepturilor persoanei vizate ale cărei informații personale sunt prelucrate. Pentru analizarea și înțelegerea acestui drept este necesară observarea cursului ascendent al tehnologiei, a jurisprudenței în domeniul protecției datelor și linia firavă între noțiunea de viață privată, activitate nesupravegheată și necontrolată în mediul online și o societate care se dezvoltă pe Internet.

Cuvinte-cheie: date cu caracter personal, dreptul de a fi uitat, dreptul la ștergerea datelor, regulamentul general privind protecția datelor personale


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0824 sec.
292087348