romanian english

AUGUSTIN VASILE FĂRCAŞ, Ideea garantării, promovării şi protejării drepturilor omului prin racordarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale

Rezumat: Este important de subliniat faptul că învăţarea şi cercetarea drepturilor omului constituie mijloace adecvate pentru asigurarea unui respect sporit pentru drepturile omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora. Valoarea democraţiei depinde de capacitatea pe care o au cetăţenii de a-şi judeca guvernanţii şi de marja de libertatea efectivă de care se bucură pentru a face aceasta. Mai mult, într-o democraţie puternică respectul deplin al întregului corpus de drepturi ale persoanei este o condiţie necesară pentru existenţa unei democraţii care funcţionează din plin. Un oarecare progres în domeniul drepturilor omului a apărut aproape imediat după căderea comunismului.

Cuvinte-cheie: valori, drepturi, instituții, democrație


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0875 sec.
292087348