romanian english

Ioana Maria Costea: The sole associate between tax optimization and abusive practice

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-18

Abstract: This study aims to analyze from the perspective of the provisions of tax law, the viability and sustainability of entrepreneurial solutions for sole proprietorships of companies. The study raises questions about the reality of this professional profile, the tax consequences of doing business in this scenario compared to other formulas and especially to propose remedies in the name of tax equity for abusive tax practice.

Keywords: sole associate, individual income tax, company tax, law abuse, requalification

References:

Angheni S., Tratat de drept comercial, Editura C.H. Beck, București, 2019

Cărpenaru St., Tratat de drept comercial român, ed. a VI-a act., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Constantin H.P., „Abuzul de Drept”, în Pandectele române, nr. 11/2010, pp. 71-96

Costea I.M., „Comerţ, comerciant, comercial–cuvinte de (ne) rostit în dreptul fiscal”, în Tax Magazine, nr. 1/2021, pp. 9-15

Costea I.M., „Ianus Quadrifrons, păzitor neiscusit al legalităţii în materia impunerii persoanei fizice Janus Quadrifrons, Underserved Guardian of Legality in matter of Personal Taxation”, în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Seria Ştiinţe Juridice, Tom LXVII, 2022, nr. 1, pp. 191-209

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2020

Costea I.M., Ilucă D.M., „Cain, Abel şi Codul fiscal… sau despre truda pământului ca fapt generator al impunerii”, în Tax Magazine, nr. 2/2022, pp. 11-21

Costea I.M., Ilucă D.M., „Artiştii, aurul şi ... Codul Fiscal”, în Tax Magazine, nr. 6/2021, pp. 412-426

Costea I.M., Optimizarea fiscală. Soluţii, limite, jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, București, 2011

Diaconescu Ş., Vasilescu P., Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2022

Ignatescu C. M. C., Abuzul de drept, Editura Lumen, Iaşi, 2013

Ilucă D.M., Costea I.M., „IT‑iştii, codul şi… Codul fiscal”, în Tax Magazine, nr. 1/2022, pp. 11‑21

Ilucă, D.M., „Limite şi provocări în clasificarea întreprinderilor. Criterii europene şi criterii naţionale”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, Tom 64, nr. 1/2018, pp. 123-136

Jacquot N., JurisClasseur Procédures fiscales, Fasc. 378: Abus de droit fiscal – Procédure, LexisNexis, Paris, 2021

Piperea Ghe., „Concepţia monistă a noului Cod civil: intenţia şi realitatea”, în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 6/2011, pp. 13-31

Piperea Ghe., „Simularea personalităţii juridice în Noul Cod Civil”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept, nr. 3‑4/2012, pp. 374-400Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0893 sec.
292087348