romanian english

Ioana Maria Costea: Asociatul unic între optimizare fiscală şi abuzul de drept

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-18

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune să analizeze din prispa dispoziţiilor de drept fiscal, viabilitatea şi sustenabilitatea soluţiilor antreprenoriale privind societăţile cu asociat unic. Studiul ridică chestiuni privind realitatea acestui profil profesional, consecinţele fiscale ale derulării activităţii în acest scenariu în comparaţie cu alte formule şi mai ales propune remedii în numele echităţii fiscale pentru ipoteze de constructe juridice abuzive.

Cuvinte-cheie: asociat unic, impozit pe venit, impozit pe profit, abuz de drept, recalificare

Referințe:

Angheni S., Tratat de drept comercial, Editura C.H. Beck, București, 2019

Cărpenaru St., Tratat de drept comercial român, ed. a VI-a act., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Constantin H.P., „Abuzul de Drept”, în Pandectele române, nr. 11/2010, pp. 71-96

Costea I.M., „Comerţ, comerciant, comercial–cuvinte de (ne) rostit în dreptul fiscal”, în Tax Magazine, nr. 1/2021, pp. 9-15

Costea I.M., „Ianus Quadrifrons, păzitor neiscusit al legalităţii în materia impunerii persoanei fizice Janus Quadrifrons, Underserved Guardian of Legality in matter of Personal Taxation”, în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Seria Ştiinţe Juridice, Tom LXVII, 2022, nr. 1, pp. 191-209

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2020

Costea I.M., Ilucă D.M., „Cain, Abel şi Codul fiscal… sau despre truda pământului ca fapt generator al impunerii”, în Tax Magazine, nr. 2/2022, pp. 11-21

Costea I.M., Ilucă D.M., „Artiştii, aurul şi ... Codul Fiscal”, în Tax Magazine, nr. 6/2021, pp. 412-426

Costea I.M., Optimizarea fiscală. Soluţii, limite, jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, București, 2011

Diaconescu Ş., Vasilescu P., Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2022

Ignatescu C. M. C., Abuzul de drept, Editura Lumen, Iaşi, 2013

Ilucă D.M., Costea I.M., „IT‑iştii, codul şi… Codul fiscal”, în Tax Magazine, nr. 1/2022, pp. 11‑21

Ilucă, D.M., „Limite şi provocări în clasificarea întreprinderilor. Criterii europene şi criterii naţionale”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, Tom 64, nr. 1/2018, pp. 123-136

Jacquot N., JurisClasseur Procédures fiscales, Fasc. 378: Abus de droit fiscal – Procédure, LexisNexis, Paris, 2021

Piperea Ghe., „Concepţia monistă a noului Cod civil: intenţia şi realitatea”, în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 6/2011, pp. 13-31

Piperea Ghe., „Simularea personalităţii juridice în Noul Cod Civil”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept, nr. 3‑4/2012, pp. 374-400Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0806 sec.
292087348