romanian english

Dorel Herinean: The legal entities and the place of the crime

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-17

Abstract: The study aims to analyze the manner in which the place of the crime should be established in the case of acts committed by legal persons, in the three specific ways: in the object of activity, interest or name of the legal entity. The discussions start from the way in which the guilt of the legal entity is outlined and from the relationship between the legal person and the natural person, human substrate of its criminal liability. Both generic and specific issues will be addressed by reference to categories of offenses (such as those committed online) or the specificities of certain offenses in the case of legal entities. The paper also contains a few remarks on the principles specific to the application of criminal law in space, as well as on the work of the European Public Prosecutor's Office in the case of legal entities, which is transnational and dependent on the place of the crime.

Keywords: legal entity, criminal liability of legal entities, place of the crime, online crimes, involved natural person, EPPO

References

Barbu C., Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972

Bodoronce G., Cioclei V., Kuglay I., Lefterache L.V., Manea T., Nedelcu I.,Vasile F.‑M., Zlati G., Codul penal. Comentariu pe articole. ed.  a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021

Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Editura All Educaţional S.A., Bucureşti, 1997

Crişu A., Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Herinean D., „Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, 2019

Herinean D., Persoana juridică în investigaţiile EPPO – o răspundere penală Schrödinger?, în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Udroiu M.  (coord.),  Andone‑Bontaş A., Bodoroncea G., Bogdan S., Bulancea M., Chertes D.‑S., Chiş I.‑P., Constantinescu V., Grădinaru D., Iugan A.‑V., Jderu C., Kuglay I., Meceanu C., Nedelcu I., Popa M., Postelnicu L., Răduleţu S., Şinc A.‑M., Slăvoiu R., Tocan I., Trandafir A.‑R., Vasiescu M., Zlati G., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, 2020

Lazăr G.‑A., „Criterii de evaluare a vinovăţiei persoanei juridice”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, 2019

Lazăr G.‑A., Sistemul sancţionator aplicabil persoanelor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Lefterache L.V., Drept penal, Partea generală. Curs pentru studenţii anului II, ed. a III‑a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Lefterache L.V., „Răspunderea penală a persoanei juridice. Răspunderea spitalului în cazul infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii săvârşite din culpă”, în Caiete de Drept Penal nr. 01/2011 (ceeol.com)

Mateuţ Gh., Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Michinici M.‑I., Dunea M., Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, Ed.  a IV‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2022

Nicolae M. (coordonator), V. Bîcu, G.‑A. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Răduleţu S., Câteva consideraţii referitoare la răspunderea persoanei juridice prevăzută de Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021;

Toader T., Michinici M.‑I., Răducanu R., Crişu‑Ciocântă A., Răduleţu S., Dunea M., Noul Cod penal: comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Sorohan Ş.‑I., „Predictibilitate în individualizarea sancţiunilor. Studiu de jurisprudenţă asupra criteriilor de individualizare a măsurilor educative”, ”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, nr. 1/2020

Streteanu F., Niţu D., Drept penal. Partea generală, Volumul I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Şandru A., Morar M., Herinean D., Predescu O., Parchetul European. Reglementare. Controverse. Explicaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Răspunderea penală a persoanei juridice, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice, în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Budăi R., Dunea M., Ghica‑Lemarchand C., Herinean D., Jurma A., Kuglay I., Lazăr G.‑A., Lefterache L.V., Răduleţu S., Stănilă L., Trandafir A.‑R., Udroiu M., Vâlcică E. R., Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0871 sec.
292087348