romanian english

Dorel Herinean: Persoana juridică şi locul săvârşirii infracţiunii

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-17

Rezumat: Studiul îşi propune analiza modalităţii în care trebuie stabilit locul săvârşirii infracţiunii în cazul faptelor comise de către persoanele juridice, în cele trei modalităţi specifice elementului material: în obiectul de activitate, interesul ori numele său. Discuţiile pleacă de la modalitatea în care este conturată vinovăţia persoanei juridice şi de la felul în care este stabilită relaţia dintre persoana juridică şi persoana fizică substrat uman al răspunderii sale penale. Vor fi abordate atât chestiuni generice, cât şi chestiuni punctuale, prin referire la categorii de infracţiuni (cum ar fi cele comise în mediul online) sau la specificul anumitor infracţiuni în cazul persoanelor juridice. Lucrarea mai conţine câteva menţiuni referitoare la incidenţa principiilor specifice aplicării legii penale în spaţiu, precum şi cu privire la activitatea Parchetului European în cazul persoanelor juridice, care este una transnaţională şi dependentă de locul săvârşirii infracţiunilor.

Cuvinte-cheie: persoana juridică, răspunderea penală a persoanei juridice, locul săvârşirii infracţiunii, persoana fizică agent, EPPO

Referințe

Barbu C., Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972

Bodoronce G., Cioclei V., Kuglay I., Lefterache L.V., Manea T., Nedelcu I.,Vasile F.‑M., Zlati G., Codul penal. Comentariu pe articole. ed.  a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021

Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Editura All Educaţional S.A., Bucureşti, 1997

Crişu A., Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Herinean D., „Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, 2019

Herinean D., Persoana juridică în investigaţiile EPPO – o răspundere penală Schrödinger?, în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Udroiu M.  (coord.),  Andone‑Bontaş A., Bodoroncea G., Bogdan S., Bulancea M., Chertes D.‑S., Chiş I.‑P., Constantinescu V., Grădinaru D., Iugan A.‑V., Jderu C., Kuglay I., Meceanu C., Nedelcu I., Popa M., Postelnicu L., Răduleţu S., Şinc A.‑M., Slăvoiu R., Tocan I., Trandafir A.‑R., Vasiescu M., Zlati G., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, 2020

Lazăr G.‑A., „Criterii de evaluare a vinovăţiei persoanei juridice”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, 2019

Lazăr G.‑A., Sistemul sancţionator aplicabil persoanelor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Lefterache L.V., Drept penal, Partea generală. Curs pentru studenţii anului II, ed. a III‑a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Lefterache L.V., „Răspunderea penală a persoanei juridice. Răspunderea spitalului în cazul infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii săvârşite din culpă”, în Caiete de Drept Penal nr. 01/2011 (ceeol.com)

Mateuţ Gh., Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Michinici M.‑I., Dunea M., Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, Ed.  a IV‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2022

Nicolae M. (coordonator), V. Bîcu, G.‑A. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Răduleţu S., Câteva consideraţii referitoare la răspunderea persoanei juridice prevăzută de Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021;

Toader T., Michinici M.‑I., Răducanu R., Crişu‑Ciocântă A., Răduleţu S., Dunea M., Noul Cod penal: comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Sorohan Ş.‑I., „Predictibilitate în individualizarea sancţiunilor. Studiu de jurisprudenţă asupra criteriilor de individualizare a măsurilor educative”, ”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, nr. 1/2020

Streteanu F., Niţu D., Drept penal. Partea generală, Volumul I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Şandru A., Morar M., Herinean D., Predescu O., Parchetul European. Reglementare. Controverse. Explicaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Răspunderea penală a persoanei juridice, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice, în Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Trandafir A.‑R., Lazăr G.‑A. (coord.), Budăi R., Dunea M., Ghica‑Lemarchand C., Herinean D., Jurma A., Kuglay I., Lazăr G.‑A., Lefterache L.V., Răduleţu S., Stănilă L., Trandafir A.‑R., Udroiu M., Vâlcică E. R., Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituţie transatlantică. De la evaluarea vinovăţiei la aplicarea şi executarea sancţiunilor, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0847 sec.
292087348