romanian english

Carmen MOLDOVAN: Refugiaţii – subiecţi ai migrării forţate

Rezumat: În prezent, milioane de persoane sunt forţate să îşi părăsească locuinţele datorită conflictelor, discriminării sistematice sau a altor forme de persecuţie. Documentele fundamentale pe care se pot baza pentru a obţine protecţia internaţională, sunt Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul său adiţional din 1967. Protecţia oferită de acestea nu este completă, întrucât se află în opoziţie cu principiul suveranităţii statelor în politicile privind imigrarea. Sistemul de protecţie al ONU este incomplet şi datorită existenţei şi a altor categorii de persoane migrante care sunt excluse de la protecţia oferită de acesta. Instrumentele juridice regionale de protecţie sunt mai evoluate în definirea conceptului de „refugiat”, însă acest aspect nu reprezintă soluţionarea problemelor refugiaţilor şi nu constituie  garanţia unei protecţii mai eficiente a persoanelor forţate să emigreze.

Cuvinte-cheie: persecuţie, protecţie internaţională, definiţie, suveranitate


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0950 sec.
292087348