romanian english

Civil Law Fundamentals for the Notions of Domicile and Habitually Residence of the Natural Person

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-1

Abstract: The domicile (home address) and the habitual residence of a natural person are two civil law notions with a broad application in both Internal and European Laws with regard to the personal law. They are liaison points in Private International Law alongside the notion of citizenship and, thus determine the applicable jurisdiction. Fundamentals of a juridical, social, political, economic and moral nature lay at the basis of each of the two notions, and these fundamentals are always in correlation with the society’s evolution, in each considered historical period. The usual address of residence of a natural person has its fundamentals also in European law, such the principle of subsidiarity, the legitimate expectations and effectiveness, therefore, it is a notion that is closely tied to the European citizenship and to the free movement of goods, of persons, of services, of capitals, and to which it provides content. For the European member states, the habitual residence of a natural person is, next to the person’s citizenship, the second point of liaison in determining the applicable law and jurisdiction, in determining the personal law, which is detrimental to the person’s home address. The 7th Book of the New Civil Law takes this notion into account in resolving the cases with a foreign element, which is found in the body of the Internal Civil Law regulations, namely, as „house”, a term that is used in lieu of the Domicile (Home Address). The current evolution of society, positively supports the choices made by the national and the European law makers for the solution of the citizenship and usual residence address, while at the international level, the notion of domicile continues to hold its current way of use.

Keywords: Domicile (Home Address), habitual residence of a natural person, juridical fundamentals, social, political and economic fundamentals, the principle of subsidiarity, legitimate expectations and effectivity, juridical regulations, reports of private international law, the New Civil Code.

References: 

Alexandresco D., Explicaţiunea teoretică şi practică a Dreptului civil român, în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, Editura „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1906, Vol. I

Beleiu Gh., Drept civil – Persoanele, Tipografia Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1982

Blumann C., Dubouis L., Droit institutionnel de l’Union européenne, Editeur Juris‑Classeur, Paris, 2004

Craig P., De Búrca G., EU Law – text, cases and materials, Oxford University Press, 2003

Filipescu I., Dreptul familiei, Tipografia Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1984

Horspool M., European Union Law, Oxford University Press, 2003

Predescu B. M. C., Fundamentele normelor conflictuale, Editura R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001

Predescu B. M. C., Predescu I., Roibu A., Principiul subsidiarităţii, Editura R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001

Predescu B. M. C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

Predescu B. M. C., Subsidiaritatea – principiu sau instrument?, Pandectele Române, Nr. 6/2009

Predescu B. M. C., Drept internaţional privat – partea generală, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010

Predescu B. M. C., Questioni religiose e considerazioni giuridiche, ARACNE Editrice Srl, Roma, 2010

Predescu B. M. C., Drept instituţional comunitar – Drept instituţional al Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Stone P., EU Private International Law, Harmonization of Laws, Elgar European Law, Cheltenham, UK, 2006

Sussidiarietà e riforme instituzionali, Rapporto sulla sussidiarietà 2007, Mondadori Università, Milano, 2008

Teofan IPS, Sufletul Europei unite, în Biserica Ortodoxă şi Europa contemporană, Editura Mitropoliei Oltenia, Craiova, 2007

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, publicat în Jurnalul Oficial al U.E. L351 din 20 decembrie 2012

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, publicat în Jurnalul Oficial al U.E. L177 din 4 iulie 2008

CJCE, Hotărârea din 20 februarie 1979, cauza C‑122/78, SA Buitoni c. Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles

CJCE, Hotărârea din 19 mai 1983, cauza C‑289/81, Mavridis c. Parlament

CJCE, Hotărârea din 26 aprilie 1988, cauza C‑316/86, Hauptzollamt Hamburg‑Jonas c. Krücken

CJUE, Hotărârea din 13 martie 2007, Cauza C‑432/05, Unibet (London) Ltd c. Justitiekanslern

CJUE, Hotărârea din 2 aprilie 2009, Cauza C‑523/07, Korkein hallinto‑oikeus

CJUE, Hotărârea din 10 septembrie 2009, cauza C‑201/08, Plantanol

CJUE, Hotărârea din 30 iunie 2016, cauza C‑200/14, Câmpean

CJUE, Hotărârea din 30 iunie 2016, cauza C‑288/14, Ciup

TCE, Hotărârea din 20 iunie 2001, cauza T‑243/99, Buisson c. Comisia

TCE, Hotărârea din 11 iulie 2002, cauza T‑381/00, Wasmeier c. Comisia

TUE, Hotărârea din 4 februarie 2009, cauza T‑145/06, Omya c. Comisiei

TUE, Hotărârea din 10 iunie 2009, cauza T‑257/04, Polonia c. Comisiei

TUE, Hotărârea din 19 noiembrie 2009, cauza T‑334/07, Denka International c. Comisiei

United Kingdom House of Lords, Hotărârea din 30 iunie 2005, cauza Mark c. Mark (UKHL42)

Curtea Constituţională a României, Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 476 din 6 iulie 2011

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, publicată în M.Of. nr. 386 din 23 mai 2017.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0872 sec.
292087348