romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXIV, s. III d, 1988

STUDII - DISCUŢII

MARIA DVORACEK, GEORGETA CRĂCIUN — Proprietatea şi dreptul de protimisis în Moldova la sfîrşitul secolului al XVIII-lea pînă în prima jumătate a secolului al XIX-lea

3

FLORIN-MARCEL SAVA — Propuneri de perfecţionare a reglementării în materia executării contractelor economice

13

DUMITRU MACOVEI, MARIAN ENACHE — Unele aspecte ale interpretării obligaţiei contractuale de întreţinere

19

MARIA ZOLYNEAK — Unele probleme ale muncii corecţionale în lumina practicii judiciare

26

OCTAVIAN LOGHIN — Delimitarea infracţiunii de luare de mită de alte infracţiuni

35

AUREL CIOPRAGA — Implicaţii de ordin psihologic în activitatea procu­rorului.

42

MIHAI JACOTĂ, IOAN MACOVEI — Unele probleme ale dreptului inter­naţional privat în condiţiile intensificării relaţiilor economice inter­naţionale

51

EXAMEN TEORETIC AL PRACTICII JUDICIARE

DUMITRU RADU — Sinteza teoretică şi de practică judiciară privind întin­derea competenţei instanţei sesizate în materie civilă

59

GRIGORE GR. THEODORU — Examen teoretic al practicii judiciare privind faptele penale cu care este sesizată instanţa de judecată

73

ACTE NORMATIVE NOI

ŞTEFAN RĂUSCHI — Reglementări noi în domeniul fondului forestier

83

DIN LEGISLAŢIA ALTOR ŢĂRI

MIHAI JACOTĂ, IOAN MACOVEI — O nouă reglementare de drept inter­naţional privat în Republica Federală a Germaniei

88

RECENZII

ION CETERCHI, DUMITRU FIROIU, LIVIU P. MARCU (ed.) — Istoria drep­tului românesc, vol. II, Partea a doua (Gh. Lupu)

93

PIERANGELO CATALANO — Populus Romanus Quirites (Mihai Jacotă)

Da Roma alla Terza Roma. Lucrările celui de-al Vll-lea Seminar Internaţio­nal de Studii Istorice — Drept roman (Mihai Jacotă)

96

99

GRIGORE GR. THEODORU, TUDOR PLĂEŞU — Drept procesual penal, Partea generală (Aurel Ciopraga)

100


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0885 sec.
292087348