romanian english

Anale UAIC, Tomul XXV, s. III d, 1979

CONSTANTIN ZOTTA — Obiectiv - subiectiv în drept

5

ŞTEFAN RĂUSCHI, DESPINA STRUGARIU, FLORIN SAVA — Aspecte ale reglementării conducerii şi îndrumării organizaţiilor cooperatiste agricole în etapa actuală

19

PETRU ANDREI, GHEORGHE LUPU — Les prélèvement et la trans­plantation d’organes humains dans le lumière des nouvelles dis­positions

41

DUMITRU MACOVEI — Încetarea contractului de muncă în dreptul com­parat

49

MARIA ZOLYNEAK — Privire asupra perfecţionării sistemului de sancţio­nare în dreptul penal. Evoluţie şi perspective

63

AUREL CIOPRAGA — Modalités de participation du psycholoque a l’au­dition de certaines catégories de témoins

77

IOAN MACOVEI — Emiterea cambiei în comerţul internaţional

83

PAUL C. OLCESCU — Dreptul statelor de a încheia tratate internaţionale

91

CONSTANTIN ANDRONOVICI — Le rôle des négociations dans le règle­ment pacifique des différends du monde contemporain

107

PERFECTIONAREA LEGISLAŢIEI

GHEORGHE FILIP — Propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei care reglementează disciplina muncii

113

DISCUŢII

MIHAI JACOTĂ — La nouvelle loi autrichienne de droit international privé

119

GENOVEVA VRABIE — Unitatea ce caracterizează politica partidului nostru, conţinutul legilor şi principiile eticii şi echităţii sociale

124

CORESPONDENŢA DIN STRĂINĂTATE

OLEG DE LOUSANOFF — Le nouveau droit de la famille âpres un an à l'épreuve

130

MANIFESTARI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

Manifestations scientifiques internationales (Grigore Gr. Theodoru)

139

RECENZII

151


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0921 sec.
292087348