romanian english

Anale UAIC, Tomul XII, s. III, 1966

V. NECULCE, I. HAGIU, L. COPTIL — Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment de o deosebită însemnătate în viaţa partidului şi poporului nostru

I - XIV

E. STERE — Problema libertăţii în filozofia bergsoniană

1 – 7

P. BOTEZATU — Silogismul aristotelic şi actualitatea sa

9 – 22

I. NATANSOHN — Identitatea dialectică dintre materialismul istoric şi sociologia marxistă

23 – 32

I. GRIGORAŞ — Probleme ale specificului libertăţii morale

33 - 40

P. DUMITRESCU şi N. SIMION — Critica conceptului de cultură în filozofia lui Lucian Blaga

41 - 50

CORNELIA DIMITRIU — Rolul universităţilor

51 - 64

A.COSMOV1CI — Deosebiri individuale în procesul de gîndire

65 - 83

ŞT. BÎRSĂNESCU — Conştiinţa latinităţii la români în lumina unui valoros document

85 - 91

S. GĂINA — Cu privire la sistemul metodelor de învăţămînt

93 - 96

I. ROMAN — Căile dezvoltării pedagogiei în R. S. România

97 - 106

AL. BĂRBAT şi A. CUCIUREANU -- Controlul statistic al calităţii firelor în industria textilă

107 - 124

V. COSMA — Dezvoltarea bazei energetice a ţării noastre la nivelul tehnicii mondiale în perioada 1966—1970

125 - 139

C. BOTEZ şi I. SAIZU — Fabrica de hîrtie şi celuloză Letea-Bacău de-a lungul a opt decenii de activitate economică

141 - 171

E. PIPERNEA — Noţiunea de suveranitate

173 - 184

I. BENDITER — Controlul constituţionalităţii legilor

185 - 198

N. ŢAŢOMIR şi GH. BIBICESCU — Asistenţa şi salvarea în dreptul maritim

199 - 214

M. JACOTĂ — Observaţii asupra legii care cîrmuieşte raporturile de familie ale străinilor, care se formează în R. S. România

215 - 222

B. BRAUNSTEIN — Unele probleme ale subiectului infracţiunii în dreptul penal al Republicii Socialiste România

223 - 230

NOTE

PAUL DEMETRESCU — Nicolae Titulescu, profesor şi cercetător al dreptului civil

231 - 235

RECENZII

JEAN PIAGET : Psihologia inteligenţei, Ed. ştiinţifică, Buc., 1965, 222 p. (C. Logofătu)

237 - 238

RENE DEKKERS : Droit congolais ei droit romain. Points de contact. Elisabethville — B. P. 4873 Katanga, 55 p. (M. Jacotă)

238 - 241

VALENTIN AL. GEORGESCU — Preemtiunea în istoria dreptului românesc. Dreptul de protimisis în Ţara Românească şi Moldova. Biblioteca istorică XII. Ed. Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1965. (M. Jacotă)

241 - 243


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0892 sec.
292087348