romanian english

Anale UAIC, Tomul XI, s. III, 1965

ERNEST STERE — Unele aspecte ale ideii de timp în filozofia antichi­tăţii

1 – 12

D. RUSU, M. TODOSIA, AL. TACU, P. MÎLCOMETE, N. DAVIDEANU şi C. NlCOLICIOU — Dezvoltarea economiei regiunii Iaşi în anii puterii populare

13 – 28

IOAN BURDUJA — Rolul investiţiilor în dezvoltarea industrială a regiu­nilor din Moldova în anii construcţiei socialiste

29 - 42

C. NICOLICIOIU şi P. GEORGESCU — Unele aspecte ale perfecţionării relaţiilor de repartiţie în cooperativele agricole de producţie

43 - 54

CORNELIA DIMITRIU — Studiul individual al studentului în lumina unor noi orientări din psihologie

55 - 62

STELA TEODORESCU— Concepţia lui Pierre Janet despre personalitate

63 - 76

STELA TEODORESCU — Examinarea critică a unor concepţii psiholo­gice apusene privind dinamica personalităţii

77 - 84

I. STRĂCHINARU — Importanţa şi locul pedagogiei reeducării în cadrul sistemului ştiinţelor pedagogice

85 - 98

ST. BÎRSĂNESCU, N. C. ENESCU şi EUGENIA BANCEA-RAICU — Edu­caţia fizică şi contribuţia ei la educaţia estetică a elevilor.

99 - 108

C. ZOTTA şi G. VRABIE — Unele consideraţiuni cu privire la obiectul raportului juridic socialist

109 - 116

I. BENDITER — Natura mandatului de deputat şi a raporturilor dintre deputat şi alegători în sistemul organelor reprezentative ale puterii de stat în Republica Socialistă România

117 - 130

S. CIUREA şi GH. FILIP — Unele aspecte cu privire la atribuţiile sfa­turilor comunale şi a comitetelor lor executive în condiţiile satului cooperativizat

131 - 138

I. IAVORSCHI — Desfacerea contractului de muncă pentru lipsa îndelungată de la lucru a angajatului, provocată de pierderea capacității sale de muncă

139 - 150

ŞTEFAN RAUSCHI — Dreptul de moştenire în gospodăria personală a ţăranilor cooperatori

151 - 158

R. SANILEVICI, D. RADU şi GH. PITlCARU — Caracterul şi efectele nulităţii actelor juridice

159 - 167

B. BRAUNSTEIN — Unele probleme ale vinovăţiei în dreptul penal al R. S. România

169 - 176

NOTE

EUGENIA BANCEA-RAICU şi N. C. ENESCU — Profesorul I. Bucovineanu

177 - 187

C. BOTEZ şi I. SAIZU — Contribuţii la cunoaşterea situaţiei industriei forestiere din nordul Moldovei în anii crizei economice din 1929—1933

189 - 200

RECENZII

201 - 209


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0827 sec.
292087348