romanian english

Carmen Tamara Ungureanu: De la infama cooperativă comunistă la cooperativa de date

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-1

Rezumat: După un scurt istoric, cooperativa este plasată în cadrul mai larg al economiei sociale, sub umbrela căreia prinde viață și cooperativa de platformă. Dintre sectoarele economiei digitale în care este utilizată, ne îndreptăm atenția spre acela al datelor. Cooperativa de date este definită, plecând de la semnificația cooperativei tradiționale, așa cum se reflectă în legislație. Sunt discutate, apoi, dezvoltarea acesteia în contextul exploziei de date digitale și utilizarea acestui avatar al cooperativei în profitul „producătorilor” de date. Sunt semnalate, succint, posibilele piedici în calea succesului cooperativei de date, iar, la final, este prezentată viziunea legiuitorului european cu privire la cooperativa de date, așa cum rezultă din noul Regulament (UE) 2022/868, supranumit Data Governance Act.

Cuvinte-cheie: cooperativă, cooperativa de date, întreprinderea socială, Data Governance Act

Referințe

Baloup, J., Bayamlıoğlu, E., Benmayor, A., Ducuing, Ch., Dutkiewicz, L., Lalova, T., Miadzvetskaya, Y., Peeters, B., White Paper on the Data Governance Act, CiTiP Working Paper 2021, pp. 1‑57, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3872703,  [Online]

Brakman Reiser, D., Benefit Corporations—A Sustainable Form of Organization?, în Wake Forest Law Review, vol. 46, 2011, pp. 591‑625, [Online]

D. Brakman Reiser, For‑Profit Philanthropy, Fordham Law Review, vol. 77, nr. 5/2009, pp. 2437‑2473, [Online]

Broughman, B., Fried, J. M., Ibrahim, D., Delaware Law as Lingua Franca: Theory and Evidence, în The Journal of Law & Economics, vol. 57, nr. 4/2014, pp. 865–895, https://doi.org/10.1086/680932, [Online]

Callison, J.W., Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change, în American University Business Law Review, vol. 2, nr. 1/2012, pp. 85‑114, [Online]

Campos Carvalho, J., Online platforms: concept, role in the conclusion of contracts and current legal framework in Europe,  în Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2020), vol. 12, nr. 1/2020, pp. 863‑874, DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5227, [Online] l

Comitetul Economic şi Social European, Către un cadru juridic european adaptat la întreprinderile din economia socială  (aviz din proprie iniţiativă), JO C 282, 20.8.2019.

Comitetul Economic şi Social European, Munca atipică şi cooperativele de platforme. Munca atipică şi cooperativele de platforme în transformarea digitală a industriei  (aviz din proprie iniţiativă), CCMI/182, raportori Giuseppe Guerini, Erwin De Deyn, 8.12.2021, [Online]

Fici, A., An Introduction to Cooperative Law, pp. 3‑65, în D. Cracogna, A. Fici, H. Henry (eds.), International Handbook of Cooperative Law, Editura Springer, 2013.

Georgescu, I.L., Natura juridică a Societăţei Cooperative după Legea din 27 martie 1929, în Pandectele Române nr. 6 /2016, (Din arhiva Pandectelor Române), pp. 105‑117.

Haskell Murray, J., Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications and Benefit Corporation Statutes, American University Business Law Review vol. 2, nr. 1/2012, pp. 1‑54, [Online]

Hardjono, T., Pentland, A., Data Cooperatives: Towards a Foundation for Decentralized Personal Data Management, 2019, pp. 1‑12, https://doi.org/ 10.48550/arXiv.1905.08819,  [Online]

Kanade, V.A., A Blockchain‑Based Distributed Storage Network to Manage Growing Data Storage Needs, DOI: 10.1109/ICSPC51351.2021.9451813">https://doi.org/10.1109/ICSPC51351.2021.9451813 articol publicat în 3rd International Conference on Signal Processing and Communication (ICPSC),  13 – 14 May 2021, Coimbatore, pp. 365‑369, [Online]

Kilhoffer, Z., State‑of‑the art. Data on the platform economy, 2021, Deliverable n°12.3, Leuven, InGRID‑2 project 730998 – H2020, pp. 4‑41, [Online]

Martin, B.A., The Unregulated Underground Market for Your Data: Providing Adequate Protections for Consumer Privacy in the Modern Era, în Iowa Law Review, vol. 105, nr. 2/2020, pp. 865‑900, [Online]

Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată  Bucureşti, 2010, [Online]

K.G. Raz, Toward an Improved Legal Form for Social Enterprise, în N.Y.U. Rrview of Law & Social Change, vol 36, nr.2/2012, pp. 283‑309, [Online]

Scholz, T., Calzada, I., Data Cooperatives for Pandemic Times, în Public Seminar Journal, 2021, p. 3, DOI:10.13140/RG.2.2.12320.51200/1, [Online]

Strauss, W., Howe, N., Generations. The history of America’s Future, 1584 to 2069, Quill William Morrow, New York, 1991.

Tanwar A.S., Evangelatos N., Venne J., Ogilvie L.A., Satyamoorthy K., Brand A., Global Open Health Data Cooperatives Cloud in an Era of COVID‑19 and Planetary Health, , OMICS A Journal of Integrative Biology, vol. 25, nr. 3/2021, pp. 169‑175, DOI: https://doi.org/10.1089/omi.2020.0134, [Online]

Ungureanu, C.T., Rolul domiciliului în responsabilitatea socială a grupurilor transnaţionale de societăţi în Uniunea Europeană, în SUBB Iurisprudentia nr. 2/2021, pp.5‑52, DOI: https://doi.org/10.24193/SUBBiur.66(2021).2.1, [Online]

Ungureanu, C.T., Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018.

Ungureanu, C.T., Legalitate echivocă în comerţul internaţional cu date, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tomul LXVIII/1, Seria Ştiinţe Juridice, 2022, pp. 7‑35, DOI: http://doi.org/10.47743/jss‑2022‑68‑1‑1, [Online]

Ungureanu, C.T., Contractul cloud computing în comerţul internaţional, în Revista moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, vol. 37, nr. 3/2015, pp. 25‑35, [Online]

Veale, M., Zuiderveen Borgesius, F., Adtech and Real‑Time Bidding under European Data Protection Law, în German Law Journal, vol. 23, nr. 2/2022, pp. 226–256,  https://doi.org/10.1017/glj.2022.18, [Online]

Yockey, J.W.,  Does Social Enterprise Law matter?, în Alabama Law Review, vol. 66, nr.4/2015, pp. 767‑ 824, DOI: https://doi.org/10.2139/SSRN.2389024, [Online]Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0802 sec.
292087348