romanian english

Alin Speriusi-Vlad, Claudia Roșu: Calitatea procesuală a persoanei juridice în procesul civil

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-2

Rezumat: În articol este analizată calitatea procesuală a persoanei juridice. Calitatea procesuală este una dintre condițiile de exercitare ale acțiunii civile și semnifică identitatea între persoana reclamantului și persoana care este titularul dreptului subiectiv dedus judecății, respectiv identitatea între persoana pârâtului și cel obligat în cadrul raportului juridic dedus judecății. Calitatea procesuală se poate transmite pe parcursul derulării procesului civil, prin transmisiune legală sau convențională. În cazul persoanelor juridice, transmisiunea legală operează în cazul în care persoana juridică, parte în proces, este supusă reorganizării. Exemplele practice evidențiază modul în care s-au invocat în  fața instanței de judecată excepția lipsei calității procesuale a persoanei juridice.  

Cuvinte-cheie: condiții de exercitare, acțiune civilă, calitate procesuală, transmisiune, excepția lipsei calității procesuale

Referințe

Boroi G., Anghelescu C. A., Curs de drept civil. Partea generală, ed. a II‑a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Ciobanu V. M., Briciu Tr. C., Câteva reflecţii cu privire la soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele probleme ivite în aplicarea NCPC, 2014

Deleanu I., Tratat de procedură civilă, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Roşu C., Drept procesual civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016

Speriusi‑Vlad A., Ce faci când trebuie să te judeci şi (aparent) nu ai cu cine?, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2016, pp. 170‑180.

Tăbârcă M., Drept procesual civil, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348