romanian english

Ştefan Răzvan Tataru: Directiva NIS: elaborarea unei reglementări-cadru privind securitatea informaţiilor din UE

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-21

Rezumat: Ultimele decenii sunt caracterizate prin digitalizare şi inovare tehnologică, evoluţie care a determinat atât eficientizarea activităţilor economice dar şi riscuri asupra securităţii informaţiilor de afaceri şi a datelor cu caracter personal. Directiva (UE) 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice – Directiva NIS – vizează protejarea infrastructurilor critice şi digitale pentru asigurarea funcţionării sistemelor considerate esenţiale pentru populaţie, stabilind în sarcina operatorilor de servicii esenţiale şi a furnizorilor de servicii digitale obligaţia de a implementa măsuri minime de protecţie corelate cu riscurile la securitatea sistemelor informatice. În prezentul studiu ne propunem să analizăm modul în care Directiva NIS impactează afacerile şi, totodată, să evaluăm interacţiunea prevederilor acesteia cu cele ale Regulamentului UE 2016/679 – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR).

Cuvinte-cheie: Directiva NIS; NIS; GDPR; protecţia datelor; securitatea informaţiei; securitate cibernetică

Referinţe

Cole M.D., Schmitz S., The Interplay Between the NIS Directive and the GDPR in a Cybersecurity Threat Landscape (December 31, 2019), în University of Luxembourg Law Working Paper No. 2019-017, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3512093

Kuner C., Bygrave L.A., Docksey C., The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary, Oxford University Press, 2020

Saqib N., Germanos V., Zeng W., Maglaras L., Mapping of the Security Requirements of GDPR and NIS, în Preprints, iunie 2020

Schmitz-Berndt S., Schiffner S., Don’t tell them now (or at all) – responsible disclosure of security incidents under NIS Directive and GDPR, în International Review of Law, Computers & Technology, 2021, 35:2, pp. 101-115, https://doi.org/10.1080/ 13600869.2021.1885103

Tataru Ş.R., Internet Cookies - fişierele cu răvaş juridic, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi, Tomul LXVI, Supliment, Ştiinţe Juridice, 2020

Ungureanu C.T., Contractul Cloud Computing în comerţul internaţional, în Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Nr. 3 (37), 2015

Ungureanu C.T., Drept internaţional privat european în raportul de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Ungureanu C.T., Implicaţiile Internetului în viaţa juridică, în Analele Ştiinţifice ale Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, nr. II, 2017Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0786 sec.
292087348