romanian english

Raluca Dimitriu: Munca şi noile ei contururi

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-2

Rezumat: Doctrina caută de decenii separarea raporturilor de muncă de muncă de alte tipuri de raporturi juridice, cu scopul identificării obiectului dreptului muncii. Prezentul studiu merge un pas mai departe, încercând să identifice o definiţie a muncii însăşi. Asemeni universului în care trăim, şi universul digital este în expansiune, iar munca tinde să se disipeze în sutele de activităţi pe care le desfăşurăm zilnic, fără a mai exista o barieră fermă între ce anume este şi ce anume nu este propriu-zis muncă. Iar uneori considerarea unei activităţi ca nefiind muncă poate constitui o formă subtilă de exploatare. Nu mai este necesar ca beneficiarul muncii să îl plătească prost sau să nu îl plătească deloc pe cel care munceşte, nu mai este necesar să deghizeze contractul de muncă într-un alt contract; este suficient să îl convingă pe lucrător că, de fapt, ceea ce face el nu e muncă deloc.Voi încerca să explic această mutaţie şi să definesc câteva criterii de identificare a muncii.

Cuvinte-cheie: lucrător; dreptul muncii; digitalizare; istoria muncii

Referinţe

Ali A.J., Al‐Owaihan A., Islamic work ethic: a critical review, în Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 15 No. 1, 2008, pp. 5-19, https://doi.org/10.1108/13527600810848791

Anthony P. (ed.), The Ideology of Work, Tavistock Publications, 1977

Applebaum H., The Concept of Work.  Ancient,  Medieval, and Modern, State University of New York Press, 1992

Barbash J., Lampman R.J., Levitan S.A., Tyler G. (coord.), The Work Ethic: A Critical Analysis, Industrial Relations Research Association, Madison, WI, 1983

Cherrington D.J., The Work Ethic: Working Values and Values That Work, New York: Amacom, 1980

Dimitriu R., Dreptul muncii. Anxietăţi ale prezentului, Editura Rentrop şi Straton, Bucureşti, 2016

Glazer N., Women's Paid and Unpaid Labor: The Work Transfer in Health Care and Retailing (Women in the Political Economy), Philadelphia: Temple University Press, 1993

Hunnicutt B., Work Is Our Religion And It’s Failing Us, Huffpost, 18 mai 2018

Iftichar A., Islamic Labour Code, Online

Ştefănescu I.T. (coord.), Dicţionar de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2014

Suzman J., Munca. O istorie a modului în care ne petrecem timpul (traducere de Iulia Bertea-Nani), Editura Publica, 2021

Tabachiu A., Psihologia muncii (curs), Editura Universităţii Politehnice, Bucureşti,  1997

Terranova T., Network Culture: Politics for the Information Age, London and Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2004

Zuboff S., The Work Ethic and Organization, în J. Barbash, R.J. Lampman, S.A. Levitan, G. Tyler (coord.), The Work Ethic: A Critical Analysis, Industrial Relations Research Association, Madison, WI, 1983

Zwick D., Bonsu S.K., Darmody A., Putting Consumers to Work: ‘Co-creation’ and new marketing govern-mentality în Journal of Consumer Culture, 2008; 8(2) pp. 163-196, 10.1177/1469540508090089">https://doi.org/10.1177/1469540508090089


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0807 sec.
292087348