romanian english

Lucia Irinescu: Arma secretă a concurenţilor: cuvintele cheie pentru SEO

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-18

Rezumat: Motor de căutare, SEO şi cuvinte cheie: aceştia sunt termeni care contribuie direct la succesul unei afaceri pe internet. Identificarea uşoară online şi captarea traficului utilizatorilor de Internet sunt probleme cheie pentru toate companiile cu prezenţă digitală. Prin urmare, optimizarea vizibilităţii sale în paginile de căutare necesită optimizarea motoarelor de căutare (optimizarea motoarelor de căutare sau SEO), dar şi crearea strategiilor de achiziţie a traficului cu cuvinte cheie. Gigantul american Google, care deţine supremaţia în materia motoarelor de căutare, este totodată, şi campion al amenzilor încasate pentru acte de concurenţă neloială pe platformele digitale.

Cuvinte-cheie: piaţă digitală; concurenţă neloială; abuz de poziţie dominantă; Google

Referinţe

Arcelin L., Fasc. 797: Publicité et concurrence, în JurisClasseur Concurrence – Consommation 30/10/2020, Legis 360

Irinescu L., Noi provocări în era digitală. Politica de concurenţă, în Analele UAIC, Tomul LXV, Supliment/2019

Mitan E., Sisteme inteligente de marketing, în Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 21, nr. 1/2011

Vignal M. M., Heintz D., Lécole M., Droit de la concurrence -Comment appréhender les abus et l'utilisation des données dans la relation d'une plateforme avec ses partenaires contractuels?, în Contrats Concurrence Consommation nr. 12/01.12.2020, Legis 360 betaFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0779 sec.
292087348