romanian english

Ancuţa Elena Franţ: Provocări tehnologice în crearea standardelor pentru analiza amprentelor digitale

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-20

Rezumat: Este cunoscut faptul că analiza amprentelor este o metodă care poate duce la identificarea corectă a unei persoane. Este mai puţin cunoscut faptul că acurateţea acestei metode este pusă în pericol, atunci când se utilizează tehnologia digitală pentru a stoca şi a compara informaţii cu privire la amprente. Utilizarea tehnologiei în analiza amprentelor este foarte importantă, deoarece permite diverse activităţi care sunt vitale pentru o anchetă penală, de exemplu comparaţia între o anumită amprentă, găsită la locul crimei, şi amprentele stocate în baze de date. Cu toate acestea, stocarea amprentelor prin utilizarea inteligenţei artificiale nu este o sarcină simplă, deoarece informaţiile trebuie protejate de potenţiale ameninţări. O modalitate simplă de a proteja informaţiile referitoare la amprente este de a cripta informaţiile, dar aceasta înseamnă că, atunci când informaţiile sunt transferate, receptorul trebuie să aibă cheia corespunzătoare pentru a decripta informaţiile. Acest lucru duce la necesitatea unui algoritm standard, care trebuie utilizat atât de expeditor, cât şi de receptor. Această lucrare analizează provocările creării unui astfel de algoritm standard şi evaluează implicaţiile standardizării în ceea ce priveşte utilizarea amprentelor în identificarea criminalistică.

Cuvinte-cheie: amprentă digitală; standardizare; investigaţie penală; algoritm

Referinţe

Allen R., Sankar P., Prabhakar S., Fingerprint Identification Technology, în Wayman J., Jain A., Maltoni D., Maio D. (editori), Biometric Systems, Springer, London, 2005, pp. 22-61, https://doi.org/10.1007/1-84628-064-8_2

Berry J., Stoney D. A., History and Development of Fingerprinting, în Lee H. C., Gaensslen R. E. (editori), Advances in Fingerprint Technology, second edition, CRC Press, Boca Raton, 2001, pp. 14-53

Bertillon A., Notes et observations médico-légales. Les empreintes digitales, în Archives d’anthropologie criminelle de médecine légale et de psychologie normale et pathologique, Vol. 27/1912, pp. 36-52

Fosdick R. B., Passing of the Bertillon System of Identification, în Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 6, Nr. 3/1915, pp. 363-369

Frater T., Standards for Fingerprint Indentification, [Online]

Jain A., Bolle R., Pankanti S., Introduction to Biometrics, în Jain A., Bolle R., Pankanti S. (editori), Biometrics, Springer, Boston, MA, 1996, pp. 1-41, https://doi.org/10.1007/0-306-47044-6_1

Jain A., Pankanti S, Automated Fingerprint Identification and Imaging Systems, în Lee H. C., Gaensslen R. E. (editori), Advances in Fingerprint Technology, second edition, CRC Press, Boca Raton, 2001, pp. 285-336

O’Gorman L., An overview of fingerprint verification technologies, în Information Security Technical Report, Vol. 3, Nr. 1/1998, pp. 21-32, https://doi.org/10.1016/S1363-4127(98)80015-0

O’Gorman L., Fingerprint Verification, în Jain A., Bolle R., Pankanti S. (editori), Biometrics. Personal Identification in Networked Society, Springer, Boston, MA, 1996, pp. 43-64, https://doi.org/10.1007/0-306-47044-6_2

Sangeetha T., Kumaraguru M., Akshay S., Kanishka M., Biometric Based Fingerprint Verification System for ATM Machines, în Journal of Physics: Conference Series 1916, 2021, 012033, https://doi.org/10.1088/1742-6596/1916/1/012033Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0891 sec.
292087348