romanian english

Alina V. Popescu: Cunoaşterea clientelei pe piaţa criptoactivelor – între teorie şi practică

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-5

Rezumat: Cunoaşterea clientelei reprezintă o modalitate de a evita producerea unor fraude ori implicarea în activităţi infracţionale, cum ar fi cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. Măsurile privind KYC sunt importante atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru clienţi şi, deşi cele mai cunoscute publicului sunt măsurile KYC pe care le aplică mediul bancar, legislaţia a extins obligativitatea aplicării acestor măsuri şi asupra altor instituţii financiare, nefinanciare şi furnizori de servicii. Un element de noutate privind KYC îl reprezintă obligarea furnizorilor de servicii de schimb între criptoactive şi moneda fiduciară să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, pe fondul specificului pe care aceste active îl prezintă şi ţinând cont de faptul că aceşti furnizori îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă nereglementată.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; cunoaşterea clientelei; criptoactive; pieţe nereglementate

Europol (2021), European Union serious and organised crime threat assessment, A Corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of Europe’s Economy and Society by Organised Crime (t.a.), Publications Office of the European Union, Luxembourg

Europol, Comunicat de presă, Cryptocurrency experts meet at Europol to strengthen ties between law enforcement and private sector

Europol, Comunicat de presă, Illegal network used cryptocurrencies and credit cards to launder more than EUR 8 million from drug trafficking

Europol, Comunicat de presă, Two criminal groups dismantled for laundering EUR 2.5 million through smurfing and cryptocurrencies

Europol, Comunicat de presă, Multi-million euro cryptocurrency laundering service Bestmixer.io taken down

Europol, Comunicat de presă, International drug trafficking network disruptedFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0782 sec.
292087348