romanian english

George Claudiu Pupăzan: Observații critice cu privire la răspunderea juridică consacrată de art. 240 din Codul administrativ român

Rezumat: Codul administrativ român a introdus o serie de reglementări în materia răspunderii pentru actele administrației publice locale care, la o atentă analiză, au tendința de a amplifica gradul de răspundere juridică pentru funcționarii publici implicați in pregătirea deciziei administrative, concomitent cu o diminuare a acesteia pentru aleșii locali care emit sau, după caz, adoptă această decizie. Se poate astfel vorbi de o pasare a răspunderii juridice, reglementată prin lege, de la demnitarii aleși la funcționarii publici din aparatele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, situație care, din punctul nostru de vedere, este de neacceptat.

Cuvinte-cheie: răspundere juridică; funcționari publici; aleși locali; decizie administrativă 

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-14

Referințe:

Iovănaș I., Dreptul administrativ și elemente ale științei administrației, Editura Didactică și pedagogică, București, 1977

Manda C., Drept administrativ. Tratat elementar, ed. a III-a, revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2005

Mâță D.C., Drept administrativ, Vol. II, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2019

Negru V., Considerații generale privind răspunderea aferentă actelor administrative, în Revista Română de Științe Administrative, Vol. I, Nr. 1/2017

Petrescu R.N., Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009

Trăilescu A., Drept administrativ, ed. a II-a, Editura All Beck, București, 2005


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0814 sec.
292087348