romanian english

Carmen Moldovan: Prezentare generală a regimurilor de protecție a libertății de exprimare

Rezumat: Manifestări și afirmații diverse din perioada actuală, provenite fie de la simpli particulari, fie de la persoane cu funcții oficiale, răspândite foarte rapid pe întreg globul, aduc în discuție aspecte esențiale în legătură cu exercitarea libertății de exprimare și posibilitatea aplicării de restricții discursurilor sau afirmațiilor abuzive ce depășesc cadrul de protecție și standardele stabilite la nivel internațional. Prezenta lucrare își propune să exploreze cadrul normativ de protecție a libertății de exprimare în diferite sisteme și mecanisme de garantare a drepturilor fundamentale și să sublinieze caracterul relativ (sau derogabil) al acestui drept. În acest sens, vor fi identificate atât caracteristicile comune ale instrumentelor juridice de protecție, precum și diferențe între domeniul de aplicare și aspecte particulare ale întinderii acestuia, în funcție de circumstanțele specifice unui anumit spațiu juridic. Scopul lucrării nu este de a furniza o analiză exhaustivă asupra problemelor legate de punerea în practică a elementelor libertății de exprimare, ci urmărește trasarea liniilor și principiilor generale de protecție și de limitare. 

Cuvinte cheie: domeniu de aplicare; principii; limite; jurisdicție 

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-12

Referințe

African Commission on Human and Peoples' Rights, Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa 2019

African Court on Human and Peoples’ Rights, Lohé Issa Konaté v. The Republic of Burkina Faso, App. No. 004/2013

Arab Charter on Human Rights, Cairo, 15 September 1994

Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 26 iunie 1981

CEDO, Morar c. României, Hotărârea din 7 iulie 2015

CEDO, Hotărârea din 24 mai 1988, în cauza Müller c. Elveției

CEDO, Hotărârea din 20 noiembrie 1989, Markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann c. Germaniei

CEDO, Handyside c. Regatului Unit, Hotărârea din 7 decembrie 1976

CEDO, decizia de inadmisibilitate din 24 iunie 2003, în cauza Garaudy c. Franței

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Views adopted by the Committee under article 5 of the Optional Protocol, Concerning communication No. 11/2013, 25 May 2016, Gemma Beasley/Australia

Comentariul general nr. 10 asupra libertății de exprimare: art. (19) – General Comment No. 10: freedom of expression (Art. 19), adoptat la 29 iunie 1983

Commission IADH, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos c. Pérou, 23 februarie 1999, Rapport no. 20/99, Rapport annuel 1999

Cour IADH, Ricardo Canese c. Paraguay, 31 august 2004, Série C no. 111

Cour IADH, Caso Herrera Ulloa (La Nación) c. Costa Rica, 2 iulie 2004, Série C no. 107

Cour IADH, Ivcher Bronstein c. Pérou, 6 februarie 2001, Arrêt sur le fond, Série C no. 74

Cour IADH, Avis consultatif, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, 13 noiembrie 1985, OC-5/85, Série A no. 5

Cour IADH, Blake c. Guatemala, 24 ianuarie 1998, Arrêt sur le fond, Série C no. 36

Cour IADH, Avis consultatif, La Colegación Obligatoria de Periodistas, 13 November 1985, OC‑5/85, Série A no. 5

Cour IADH, Ricardo Canese c. Paraguay, 31 August 2004, Série C no. 111

Cour IADH, Caso Palamara Iribarne c. Chili, 22 November 2005, Série C no. 135

Declaration on Media Freedom in the Arab World, Casablanca 3 May 2016

East African Court of Justice, Mseto v. Attorney General, Case Number 7 of 2016, June 21 2018

ECHR, Lingens c. Austria, Application No. 9815/82, 8 July, 1986

Heyman, St.J., Righting the Balance: An Inquiry into the Foundations and Limits of Freedom of Expression, Boston University Law Review, vol. 78, 1998

Human Rights Committee, General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatrred (Art. 20), adoptat la 29 iulie 1983

Human Rights Committee, General comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34), 102nd session, Geneva, 11-29 iulie 2011

Human Rights Committee, Communication No. 2016/2010, Views adopted by the Committee at its 115th session (19 October‑6 November 2015), Leonid Sudalenko/Belarus

Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2158/2012, Andrei Sviridov/Kazakhstan, 13 July 2017

Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, Concerning communication No. 2092/2011, Sergei Androsenko/Belarus

Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5(4) of the Optional Protocol, Concerning communication No. 2205/2012, Yashar Agazade and Rasul Jafarov/Azerbaijan

International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. G.A. Res. 2200A (XXI), December 1966, 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171

Land, M., Toward an International Law of the Internet, în Harvard International Law Journal, vol. 54, nr. 2/2013

Moldovan, C. Drept internațional public. Instituții și principii fundamentale, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2019

Moldovan, C., Libertatea de exprimare. Garanții și responsabilități. Ghid de standarde internaționale și europene, Editura Hamangiu, București, 2018.

Moldovan, C., Libertatea de exprimare. Principii, Restricții. Jurisprudență, Editura CH Beck, București, 2012

Moldovan, C., Considerații în legătură cu reglementarea internațională a „discursului urii” ca limită a libertății de exprimare, în Dreptul nr. 1/2015

Schauer, Fr., Freedom of Expression Adjudication in Europe and America: A Case Study in Comparative Constitutional Architecture, Comparative Constitutional Architecture, Harvard University, John. F. Kennedy Shool of Government, Faculty Research Working Papers Series, February 2005

Schmidt, M.G.; Vojtovic, R.L.; Holocaust Denial and Freedom of Expression, în The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretative Approach, Th.S. Orlin, A. Rosas, M. Scheinin (ed.), Institute for Human Rights, Ǻbo Akademi University, Turku/Ǻbo, 2000

The Statute of the Arab Court of Human Rights, 2014

UNESCO, World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Asia Pacific, 2017/2018

Universal Declaration on Human Rights, December 1948, G. A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0834 sec.
292087348