romanian english

Alina Mirabela Gentimir: Reglementarea actuală a violenței domestice contra femeilor ...

Rezumat: Lucrarea scoate în evidență evoluția normativă și jurisprudențială a fenomenului violenței domestice, fenomen care, din nefericire, marchează realitatea cotidiană atât la nivel național, cât și la nivel internațional. De-a lungul timpului, pentru a se eradica acest fenomen, au fost propuse diverse măsuri care s-au pliat pe evoluția societății umane - măsuri contre violenței domestice cibernetice, dar și măsuri care au avut menirea de a înlătura în mod concret și efectiv situații care scoteau în evidență stereotipuri – discriminarea de gen realizată de către organele de poliție – sau tipare comportamentale cu efecte asupra desfășurării procedurilor judiciare – împăcarea victimei cu agresorul nu mai înlătură răspunderea penală. 

Cuvinte-cheie: violență domestică; stereotipuri; discriminare de gen; infracțiuni în mediul virtual; împăcarea părților 

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-11

Referințe

Cioclei V., Violența în familie, o noua țintă a politicii penale populiste, https://www.universuljuridic.ro/violenta-in-familie-o-noua-tinta-a-politicii-penale-populiste/ [on-line]

Hentschel T., Heilman M. E., Peus C. V., The Multiple Dimensions of Gender Stereotypes: A Current Look at Men’s and Women’s Characterizations of Others and Themselves, Journal Frontiers in Phychology, January, 2019, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00011

Iftimiei A., Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Seria Științe Juridice, 2018, Supliment, pp. 49-62

Ispas G.-L., Panc D., Organizarea justiției în Uniunea Europeană, Editura Hamangiu, București, 2021

Radu H.R., Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică, Pro Lege, 2020, nr. 2, pp. 129-150

Sandu M., Protecția umană prin control social. Bazele asistenței sociale moderne, în Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem Vasile Miftode(coord. Cristina Gavriluță), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0789 sec.
292087348