romanian english

Ionuț Alexandru Toader: Legislația notarială reflectată în jurisprudența constituțională

Rezumat: Activitatea notarilor publici și notarială este reglementată prin Legea nr. 36 din 12 mai 1995, cu modificările și completările ulterioare, lege prin care a fost abrogat Decretul nr. 377 din 14 octombrie 1960 pentru organizarea şi funcționarea Notariatului de Stat. Reglementarea a fost realizată prin lege organică, de natură să asigure stabilitate profesiei, buna poziționare a acesteia în cadrul profesiilor juridice liberale, nu în ultimul rând, să asigure stabilitate normativă. Exercitând o profesie juridică liberală, sub autoritatea Ministerului Justiției, notarul public este un furnizor de servicii publice, emite înscrisuri oficiale, în acord cu legea și cu voința solicitanților respectivelor servicii.

Cuvinte cheie: notar public; norme juridice; constituționalitate; control juridic

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-3


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0863 sec.
292087348