romanian english

Tudor-Matei RUSU: Chestiunea prejudicială în cadrul procedurilor de arbitraj

Rezumat: Prezentul articol analizează procedura trimiterilor preliminare (prevăzută în articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în continuare TFUE), mai exact, chestiunile prejudiciale care pot interveni în cadrul procedurilor de arbitraj. Sintetizând procedura trimiterilor preliminare, atunci când instanțele naționale se confruntă cu o problemă cu privire la interpretarea tratatelor Uniunii Europene sau cu privire la interpretarea și validitatea unor acte ale Uniunii, acestea au posibilitatea, iar uneori chiar obligația, de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțarea unei hotărâri prejudiciale cu privire la acele probleme. În cadrul articolului vom analiza evoluția și rolul pe care îl au instanțele de arbitraj în aplicarea dreptului Uniunii Europene, raportându-ne la posibilitatea acestor instanțe de a solicita Curții de Justiție pronunțarea unei hotărâri prejudiciale.

Cuvinte-cheie: art. 267 TFUE; instanțe arbitrale; Curtea de Justiție a Uniunii Europene; trimiteri preliminare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348