romanian english

Călin Ioan RUS: Analiză privind prioritatea dreptului unional față de legislația națională ...

Rezumat: Lucrarea debutează cu o scurtă prezentare a principiului priorității dreptului unional și a obligațiilor judecătorului național. Ulterior, este analizată relația dintre dreptul unional și constituțiile statelor membre, motivându-se în sensul prevalenței dreptului Uniunii Europene. Se argumentează în sensul aplicării prioritare a dreptului european din perspectiva calității sale internaționale și se antamează eventualele critici privitoare la nivelul insuficient de protecție a drepturilor omului în cadrul Uniunii. Pentru demonstrarea prevalenței normelor unionale asupra legilor fundamentale din statele membre, sunt decelate principalele repere jurisprudențiale, lucrarea constituind o radiografie atentă a jurisprudenței din ultimii douăzeci de ani, incidente în materia intersectării dreptului unional cu cel intern, de natură constituțională. Capătă relevanță cauzele recente, Global Starnet și Pisciotti, aceasta din urmă menționând expressis verbis nevoia punerii în acord cu dreptul unional a normelor cu valoare constituțională. În final, se conchide în sensul nevoii de a recunoaște prevalența dreptului unional în fața oricăror norme naționale.

Cuvinte-cheie: prioritatea dreptului european unional; dreptul UE și dreptul constituțional; ierarhia normelor; drepturile omului; interpretare juridică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0802 sec.
292087348