romanian english

Aura-Elena AMIRONESEI: Cauza C-380/19: reviriment al standardului obligației de informare ...

Rezumat: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în cauza C-380/19 a instituit un nou standard al obligației de informare ce revine comercianților în temeiul art. 13 din Directiva 2013/11/UE. În cadrul articolului, vom analiza în primul rând raționamentul Curții și ecourile hotărârii în legislația internă. La 5 ani de la adoptarea OG nr. 38/2015 prin care a fost transpusă directiva, procedurile SAL sunt utilizate cu precădere în anumite domenii de activitate, iar noul conținut al obligației de informare este de natură să influențeze cuprinsul documentelor online și offline de natură contractuală ce emană de la comercianții care utilizează în prezent proceduri de tip SAL pentru soluționarea litigiilor.

Cuvinte-cheie: SAL; obligație de informare; soluționare alternativă a litigiilor: comercianți; consumatori; Directiva 2013/11/UE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348