romanian english

IONUȚ-DUMITRU APACHIȚEI, Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie în efectuarea actelor ...

Rezumat: Competenţa ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie de a efectua acte de cercetare penală în alte cauze decât cele privitoare la personalul Ministerului Afacerilor Interne continuă să constituie un vector al unei jurisprudenţe divergente. Identificarea unor repere care să stabilească condiţiile de verificare a competenţei organelor din structura Direcţiei Generale Anticorupţie are relevanţă în stabilirea legalităţii obţinerii probelor.

Cuvinte-cheie: competenţă; delegare; personal M.A.I.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0740 sec.
292087348