romanian english

IONELA-DIANA PĂTRAȘC-BĂLAN, Eficacitatea mecanismului de examinare a investiţiilor străine directe în UE

Rezumat: Realitatea economică și investițională internațională a impus Uniunii Europene (UE) să adopte măsuri prin care, pe de o parte, să încurajeze investițiile străine directe (ISD) pe teritoriul său, iar pe de altă parte, să își protejeze interesele economice, financiare și strategice având în vedere că aceste investiții pot constitui un risc real la adresa securității sale. În acest articol ne propunem să prezentăm mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) nr. 2019/452 de examinare a ISD în UE și să analizăm în ce măsură soluția aleasă poate conduce la atingerea scopului propus.

Cuvinte-cheie: investiții străine directe; UE; mecanism de examinare; Regulamentul (UE) nr. 2019/452.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0988 sec.
292087348