romanian english

DAN CONSTANTIN MÂȚĂ, Validarea mandatelor consilierilor locali. Repere normative și aspecte...

Rezumat: Validarea mandatului unui consilier local este o operațiune prin care o persoană aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, este confirmată în vederea ocupării și exercitării demnității de ales local. Confirmarea poate fi făcută fie printr-o procedură administrativă, fie printr-o procedură judecătorească. În evoluția reglementării acestei instituții în legislația românească privind administrația publică locală regula a fost reprezentată de validarea mandatului printr-o procedură administrativă. Comisia de validare formată din consilieri locali propunea consiliului local, încă neconstituit, validarea mandatelor fiecărui consilier ales. Această procedură de autovalidare este vulnerabilă în raport cu exigențele statului de drept și ineficientă prin posibilitatea apariției unor blocaje administrative. În consecință, validarea mandatelor consilierilor locali de către o instanță judecătorească este considerată o soluție normativă superioară. Codul administrativ reglementează validarea mandatelor consilierilor locali de către instanța judecătorească, în procedură necontencioasă, stabilind termene scurte pentru a asigura celeritatea mecanismului de validare.

Cuvinte cheie: consilier local, validarea mandatului, constituirea consiliului local, procedură necontencioasă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0869 sec.
292087348