romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional

Rezumat: Legitima apărare este prevăzută în mod expres în articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, ca derogare de la principiul fundamental al nerecurgerii la forță. În interpretarea Curții Internaționale de Justiție, face pare din dreptul internațional cutumiar, însă nici jurisprudența internațională și nici instrumente juridice ulterioare adoptării Cartei nu consacră în mod expres mai multe forme de legitimă apărare, situație ce lasă loc pentru controverse cu privire la condițiile pe care statul victimă trebuie să le respecte pentru ca reacția de autoapărare să fie considerată justificată și legitimă. Prezenta lucrare are ca scop analiza cadrul normativ de reglementare a legitimei apărări, a cerințelor de legalitate și a noțiunii „legitimă apărare preventivă”, prin referire la implicațiile atacurilor teroriste asupra posibilei modificări a domeniului de aplicare a legitimei apărări în dreptul internațional.

Cuvinte-cheie: legalitate, autoapărare, preventiv, atacuri teroriste


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0799 sec.
292087348