romanian english

MIRELA CARMEN DOBRILĂ, Particularități privind suportarea riscurilor în contractul...

Rezumat: Articolul prezintă aspecte teoretice privind suportarea riscurilor în contractul de arendare în Noul Cod civil, prin prezentarea comparativă cu reglementarea anterioară din Legea arendării nr. 16/1994, abrogată în prezent. Articolul urmărește o analiză detaliată a problemei privind suportarea riscurilor în contractul de arendare, contract care este o varietate a contractului de locațiune, cu prezentarea  aspectelor privind riscul contractului de arendare, riscul pieirii fortuite a bunului arendat, pieirea recoltei în cazul în care arenda este stabilită în bani sau dacă se plătește în fructe.

Cuvinte cheie: contractul de arendare, Noul Cod civil român/ Legea nr. 287/2009, Legea arendării nr. 16/1994, suportarea riscurilor, pieirea recoltei în cazul în care arenda este stabilită în bani, riscul pieirii fructelor în cazul în care arenda se plăteşte în fructe.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0866 sec.
292087348