romanian english

ELENA CRIZANTEMA PANAINTE, Aspecte controversate privitoare la limitele dreptului la acțiune...

Rezumat: Acest studiu își propune să trateze câteva aspecte practice controversate în aplicarea dispozițiilor legale referitoare la dreptul organizației sindicale de a acționa pentru protecția drepturilor individuale ale membrilor săi. Acesta este centrat pe soluții judiciare naționale pronunțate pe această temă, cu trimiteri speciale la jurisprudența internaționala privind libertatea de asociere. Din acest punct de vedere, acest studiu încearcă să pună accentul pe legătura directă dintre mijloacele procedurale stabilite prin lege în favoarea sindicatului  și imperativul exercitării depline a libertății de asociere. Din acest motiv, orice impediment procedural privind recunoașterea dreptului la acțiune al organizației sindicale reprezintă, de asemenea, o ingerință în exercițiul libertății de asociere.

Cuvinte cheie: organizație sindicală, libertate de asociere, calitate procesuala activă, salariați pensionați, concediați, persoane fără loc de muncă 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0892 sec.
292087348