romanian english

COSMIN DARIESCU, Elemente de cultură juridică norvegiană

Rezumat: Într-o societate globală, cultura juridică reprezintă o importantă arie de cercetare,  fiind definită drept un cumul al ideilor și așteptărilor legate de aplicarea dreptului prin practici instituționale. Această lucrare își propune să ofere o sinteză a informațiilor fundamentale despre izvoarele juridice, organizarea instanțelor și procedura judiciară regăsite pe teritoriul norvegian. Izvoarele juridice din Norvegia situează acest sistem la granița dintre familia romano-germanică și familia de common law. Instanțele sunt organizate într-un sistem stratificat pe trei niveluri centrate pe soluţionarea spețelor civile, penale, administrative și constituționale. În acest context, vor fi identificate și aprofundate elemente ce particularizează cultura juridică norvegiană şi anume, judecătorii pot fi atât profesioniști cât și nespecialiști, procedura judiciară având anumite limitări ale apelului în cauzele civile.

Cuvinte cheie: cultură juridică, Norvegia, izvoare juridice, sistem judiciar, procedură judiciară


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348