romanian english

VALERIUS M. CIUCĂ, Limba de lucru a Tribunalului Uniunii Europene – ...

Rezumat: „Regimul lingvistic al instituţiilor Uniunii se stabileşte, fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute de Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de către Consiliu, hotărând în unanimitate prin regulamente.” (Tratatul de la Lisabona, art. 342). În acelaşi timp există, în virtutea dreptului judiciar comun, o limbă, franceza, ce serveşte drept „limbă comună de lucru”…, „langue de travail et du travail”... o „limbă co-operativă a semnificaţiei sensului comun” … Este limba lui Moliere sau a lui Voltaire? – Răspunsul este definitiv nu… Este „limba Curţii”, însă deseori definită drept o limbă foarte misterioasă, ca o Esperanto juridică, spre exemplu …

Cuvinte-cheie: limba de lucru, Tribunalul Uniunii Europene, limbaj universal, Tratatul de la Lisabona, limbă a semnificaţiei sensului comun, Esperanto juridic


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0840 sec.
292087348