romanian english

MAGDA JEANRENAUD, Câteva reflecții despre etica traducerii

Rezumat: În prezenta lucrare, autoarea analizează câteva dintre problemele referitoare la traducerea textelor specializate, punându-le în legătură cu etica traducerii, un domeniu analitic care nu s-a dezvoltat pe deplin și care nu a atins autonomia necesară pentru a deveni parte a traductologiei, deși volumul de texte specializate care sunt traduse în diferite limbi crește de la o zi la alta.

Cuvinte-cheie: conector, etica traducerii, limbaj specializat, traducere, text juridic, text filozofic


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0835 sec.
292087348