romanian english

CRINA LEON, Provocări ale traducătorului şi interpretului juridic de limbă norvegiană

Rezumat: Deși Norvegia nu este stat membru al Uniunii Europene, face parte din Spațiul Economic European (SEE) și are diferite legături cu țările Uniunii Europene, printre care și România. În această lucrare, facem referire atât la traduceri juridice ce implică limbile norvegiană și română, cât și la provocările cu care trebuie să se confrunte un interpret juridic care folosește norvegiana și româna. În domeniul juridic, sarcina unui traducător sau interpret de norvegiană este și mai dificilă, deoarece Norvegia are două variante oficiale ale limbii scrise (bokmål și nynorsk) și o mare varietate de dialecte vorbite, fără a exista o variantă vorbită standard, clar stabilită. Atât traducătorii, cât și interpreții din domeniul juridic au o mare responsabilitate, deoarece traducerile sau interpretările lor pot avea grave consecințe juridice.

Cuvinte-cheie: limba norvegiană, traducător juridic, interpret juridic


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0889 sec.
292087348