romanian english

ANA-MARIA GOLDAN, Caracteristicile lexico-semantice ale legislației Uniunii Europene

Rezumat: Un subiect ce prezintă interes deosebit în lingvistica modernă este reprezentat de cercetarea structurii vocabularului prin dezbaterea diferențierii şi caracterizării fiecărui subsistem lexical şi, implicit, prin problematizarea terminologiei utilizate. Pentru a ne bucura de o traducere eficientă, este nevoie de identificarea câmpurilor semantice și terminologice adecvate, precum și de înțelegerea clară a tonului general și a mesajului transmis. Astfel, vom putea oferi o interpretare corectă a elementelor lexicale, a sintagmelor și expresiilor pe care acestea le formează, precum și a întregului text. Scopul prezentei lucrări este de a evidenția modul de îndeplinire a acestor standarde, în cazul traducerii textelor Uniunii Europene în limba română.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, terminologie, sintagme, formulări standard, norme lexico-semantice.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0746 sec.
292087348