romanian english

SILVIA LUCIA CRISTEA, De la formatul pe hârtie al cambiei la cambia electronică ...

Rezumat: Prezentul articol conține câteva noțiuni introductive privind istoricul reglementării cambiale (sect. 1), apoi analiza caracteristicilor cambiei ca titlu de credit și instrument de plată (sect. 2), precum și particularitățile reglementării cambiei electronice în România (sect. 4). Concluziile vizează transformările regimului juridic al cambiei odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 39/2008 privind cambia electronică, respectiv trecerea de la regimul juridic de titlu de credit la cel de instrument de plată.

Cuvinte-cheie: cambie informatizată, cambie informatică, trunchiere, titlu de credit, instrument de plată

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0831 sec.
292087348