romanian english

MIRCEA GEORGESCU, ROXANA IBĂNESCU, Care este relația dintre securitate, confidențialitate şi ...

Rezumat: În urma cercetărilor realizate asupra rețelelor a luat naştere o nouă tehnologie numită Internetul Lucrurilor ce îşi propune să creeze noi valori prin realizarea schimbului de informații şi cunoştințe dintre oameni şi obiecte. Acesta este diferit față de predecesori săi (Internetul tradițional, Internetul Mobil, rețeaua de senzori etc.), axându-se în special pe modele de servicii omniprezente, arhitecturi de rețea eterogene şi acces universal pentru oameni, lucruri, obiecte şi procese. Inovațiile şi cercetările viitoare realizate asupra aplicațiilor şi serviciilor IoT sunt impulsionate de potențialul mare de piață şi de profit. Cu toate acestea, IoT propune noi domenii de studiere a vulnerabilității în securitatea sistemelor şi probleme mai dificile de confidențialitate. Industria din ziua de astăzi şi organizațiile guvernamentale subliniază securitatea cibernetică şi asigurarea confidențialității ca fiind priorități de top al domeniului IT. Amenințările online sunt prezentate atât de persoane fizice, cât şi de grupuri organizate cu intenții de realizare a unor furturi de secrete comerciale, acțiuni de perturbare şi invazie a sistemelor în scopuri activiste şi de spionaj.

Cuvinte cheie: Internetul Lucrurilor, securitate, confidențialitate


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0842 sec.
292087348