romanian english

MARIA DUMITRU, Răspunderea civilă pentru încălcarea dreptului la reputaţie al societăţilor...

Rezumat: Pornind de la premisa că persoanelor juridice ar trebui recunoscute câteva dintre drepturile personalităţii – printre care şi dreptul la bună reputaţie – ne-am propus să abordăm câteva aspecte particulare ale condiţiilor răspunderii civile, particularităţi generate de mijlocul specific prin care este săvârşită fapta ilicită cauzatoare de prejudicii şi anume internetul. În acest context, vom încerca să creionăm criteriile de care instanţa ar putea ţine seama în evaluarea prejudiciului material. În privinţa prejudiciilor nepatrimoniale ar fi de clarificat dacă societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile sunt îndreptăţite a obţine repararea prejudiciilor nepatrimoniale – daune morale – şi, în caz afirmativ, care ar fi cerinţele probatorii ce incumbă societăţii prejudiciate.

Cuvinte-cheie: daune morale persoane juridice, prejudiciu nepatrimonial, drept la reputaţie persoană juridică, încălcare dreptul personalităţii prin internet


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0796 sec.
292087348