romanian english

IOANA MARIA COSTEA, Factura între original, duplicat și dematerializare

Rezumat: Prezentul studiu își propune să facă o analiză a unui mijloc specific de lucru al procedurilor de stabilire a creanțelor fiscale: factura. Acest instrument, document justificativ este extrem de prezent în mecanismele contractuale între profesioniști și generează efecte juridice predilect în plan fiscal. Asupra naturii juridice a acestui document, a forței sale probante și a efectelor sale, vom puncta o serie de nuanțe atât din perspectivă fiscală, cât și din practica litigiilor între profesioniști. În egală măsură, studiul va analiza sistemele contemporane de emitere și comunicare a facturilor, în medii electronice și efectele acestora.

Cuvinte-cheie: factură, on-line, electronic, copie, original


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0932 sec.
292087348