romanian english

DESPINA-MARTHA ILUCĂ, Reglementarea bitcoin. Aspecte juridice privind utilizarea de bitcoin

Rezumat: Instrument prin natura sa dematerializat, independent de orice suveranitate statală, circulând exclusiv prin intermediul Internetului, bitcoin este o creaţie a mediului privat, folosirea sa fiind o realitate indiscutabilă, cu numeroase implicaţii juridice. Pornind de la definirea noţiunii de bitcoin şi de la principalele sale trăsături, prezentul studiu îşi propune să determine dacă s-a conferit caracter legal acestui instrument şi dacă este recunoscut în diferite legislaţii, dacă tranzacţionarea de bitcoin înseamnă încheierea unui contract şi dacă acesta îndeplineşte condiţiile de validitate ale actului juridic, dacă veniturile obţinute din tranzacţionarea de bitcoin se înscriu în sfera licită sau ilicită şi dacă este posibilă fiscalizarea acestor venituri, precum şi dacă există jurisprudenţă în materie şi care ar fi optica instanţelor în această chestiune.

Cuvinte cheie: bitcoin, reglementarea bitcoin, tranzacţii cu bitcoin, fiscalizarea bitcoin


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0861 sec.
292087348