romanian english

CARMEN TAMARA UNGUREANU,Protecția datelor cu caracter personal în contractele internaționale

Rezumat: Protecția datelor cu caracter personal în contractele internaționale este analizată în linii mari, mai ales în contextul dreptului Uniunii Europene. Sunt tratate, pe rând, reglementarea protecției datelor cu caracter personal, noțiunea de date cu caracter personal, legătura dintre dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viața privată, titularul dreptului la protecția datelor și titularul obligației corelative. În majoritatea contractelor internaționale, protecția datelor cu caracter personal este necesară, deoarece are loc un transfer transnațional de date. Sunt analizate regulile ce trebuie respectate la transferul transnațional de date și eficiența acestor reguli în contextul evoluției tehnologiei și a omniprezenței Internetului.

Cuvinte-cheie: protecția datelor cu caracter personal, drept la viața privată, contracte internaționale, transfer de date cu caracter personal


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0884 sec.
292087348