romanian english

ADRIAN CRISTIAN MOISE, Unele considerații privind infracțiunea de perturbare ...

Rezumat: Pornind de la prevederile art. 5 din Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și de la prevederile art. 4 din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice, ambele referindu-se la afectarea integrității sistemului informatic, în prezentul articol se realizează o analiză a infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice, prevăzută de art. 363 din Codul penal, urmărindu-se dacă legiuitorul român a transpus prevederile celor două instrumente juridice de la nivel internațional și european. Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, accentul fiind pus pe efectul pe care îl au pentru sistemele informatice afectate acțiunile asupra datelor informatice. Totodată, în articol se analizează atât cel mai cunoscut atac împotriva unui sistem informatic care afectează integritatea sistemului informatic, acesta fiind atacul DOS – Denial of Service –, cât și alte atacuri împotriva unui sistem informatic care afectează integritatea sistemului informatic, cum sunt atacurile bazate pe programele malițioase care au ca scop infectarea sistemului informatic.

Cuvinte-cheie: perturbare, sistem informatic, date informatice, atac, programe malițioase.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0834 sec.
292087348