romanian english

ANDA CRIȘU-CIOCÂNTĂ, Protecția dreptului la viață în reglementarea Codului Penal

Rezumat: În concepția Codului penal de la 1969, momentul de la care îi era recunoscut ființei umane dreptul la viață coincidea cu momentul nașterii, acesta fiind și momentul de la care dreptul fundamental la viață beneficia de protecție din partea legii penale. Codul penal actual are o abordare diferita în privința protecției dreptului la viață, recunoscând un drept la viață și fătului aflat în timpul sarcinii și respectiv în timpul nașterii. Problema de drept pe care prezentul material își propune să o aducă în atenție este aceea dacă în concepția legiuitorului penal actual se poate vorbi de un drept la viață mai înaintea momentului nașterii. Semnificativă din perspectiva protecției penale a dreptului la viață mai înaintea nașterii este infracțiunea de ”vătămarea fătului”, prevăzută la art. 202 Cod penal, incriminare ce are caracter de noutate, fiind introdusa în legislația penală națională la intrarea în vigoare a Codului penal actual. Încercarea de a găsi un răspuns la întrebarea ”Legiuitorul penal recunoaște un drept la viață mai înainte de naștere?” implică și analiza conținutului incriminării denumită marginal „vătămarea fătului”.

Cuvinte cheie: dreptul la viață, protecție penală, făt, timpul sarcinii, timpul nașterii.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0801 sec.
292087348