romanian english

CODRIN MACOVEI, MIRELA-CARMEN DOBRILĂ, Caracterele juridice ale transmisiunii moștenirii

Rezumat: Regulile moștenirii se referă la transferul sau la devoluțiunea drepturilor lui de cuius. Acestea pot fi împărțite în două instituții principale: devoluțiunea legală a moștenirii și devoluțiunea testamentară a moștenirii. Dar nu toate transferurile drepturilor cauzate de deces sunt acoperite de devoluțiunea legală a moștenirii și devoluțiunea testamentară a moștenirii. Există o serie de moduri și modalități în care proprietatea care aparține sau care poate să aparțină unui individ în timpul vieții sale poate să fie transferată la moartea sa altfel decât prin voința sa sau în conformitate cu regulile moștenirii ab intestat. Prin urmare, studierea acestor excepții aduce doar rezultate pozitive pentru a înțelege mai bine caracterele juridice al transferului de drepturi cauzat de moarte: caracterul mortis causa, caracterul universal, caracterul indivizibil, caracterul unitar.

Cuvinte cheie: moștenire; devoluțiune legală; devoluțiune testamentară; caracter mortis causa, caracter universal, caracter indivizibil, caracter unitar.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0919 sec.
292087348